Đặc Tính WPC – Composite Wood

sàn gỗ ngoài trời, sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HWOOD – Composite Wood – Sàn gỗ ngoài trời

CHỐNG MỤC NÁT VÀ BỀN, KHÔNG XỬ LÝ HÓA CHẤT

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

KHÔNG BỊ PHAI MÀU

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

HỆ THỐNG CHỐT ẨN

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

LẮP ĐẶT DỄ DÀNG VÀ NHANH CHÓNG

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

TIẾT KIỆM CHI PHÍ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

CHỐNG TRƠN TRƯỢT

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

ĐẢM BẢO KHÔNG CÓ MẮT GỖ HAY MẢNH VỤN

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

DỄ DÀNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

TIẾT KIỆM NGUYÊN LIỆU VÀ THỜI GIAN

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

BỀN VÀ CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG LẠI CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC NGHIỆT

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

100% TÁI CHẾ

sàn gỗ ngoài trời. sàn gỗ hồ bơi, sàn gỗ sân vườn, sàn nhựa giả gỗ

Wood Plastic Composite